a
top of page

APS

Branding & Strategy

Category |

Sub Category |

Values |

Brand Essence |

Human Resources

Offshore Staffing

Reliability. Affordability. Agility
European Talent

aps1.png
aps1.png
aps1.png

האתגר לשכנע לקוחות פוטנציאליים לבחור בצוות ממקדוניה על פני אלו בהודו ובפיליפינים. נוסף, יש צורך למשוך קבוצות מקומיות ולהמיר אותן לצוותי לוויין.

האתגר טמון בביסוס הצעת הערך של השקעה בצוותים מקדוניים, במיוחד בהשוואה ליעדי מיקור חוץ פופולריים כמו הודו והפיליפינים. משיכת והמרת צוותים מקומיים למשרדי לוויין דורשת גם גישה אסטרטגית. יתר על כן, יש לשקול את ההשפעה על שינוי התנהגות ותרבות סביב החלטות מיקור חוץ.

התמודדנו עם האתגר על ידי מיתוג מחדש של החברה, והקנינו לה תדמית גבוהה המשקפת את האיכות המעולה של קבוצות מקדוניה. ההתמקדות הייתה ביצירת זהות מותגית המאפשרת ללקוחות פוטנציאליים לחוות ולהעריך את הכישורים והיכולות הייחודיות של צוותים מקדוניים, בסופו של דבר למשוך השקעות ולעודד את ההמרה של צוותים מקומיים למשרדי לוויין. גישה זו גם שואפת להשפיע לטובה ולהסיט את התרבות וההתנהגות הקשורים להחלטות מיקור חוץ, תוך הדגשת היתרונות המובהקים של השקעה במקדוניה.

הבעיה

האתגר

הפתרון

aps3.png
bottom of page